unable to load client cert: -8018 (SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR)

If you get this strange curl error * Connected to xxx.yyy.com (111.222.111.222) port 443 (#2) * unable to load client cert: -8018 (SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR) * NSS error -8018 (SEC_ERROR_UNKN...

Плъгини за Виртуален POS /VPOS/ терминал за онлайн магазини

Имате онлайн магазин и искате да приемате плащания с карта? Нищо по-лесно от това! Първо, трябва да си изберете банка. Коя зависи изцяло от вас и вашата история - обикновено банките, в които д...

Генериране на ключове и сертификати за BORICA EMV 3DS (WAY4)

Вероятно вече знаете, че БОРИКА имат нова система и мигрират всички терминали за онлайн плащания към новата платформа. Миграцията към новата система трябва да прикючи до края на 2020 година. Този ...

Често задавани въпроси – FiBank VPOS

Какво ми е необходимо, за да приемам картови разплащания през системата ECOMM на Fibank? Tрябва да имате предварително сключен договор с банката за виртуален POS терминал. В каква валута мога д...

Често задавани въпроси – БОРИКА VPOS

Плъгинът отговаря ли на новия протокол на БОРИКА EMV 3DS? Актуалния плъгин отговарящ на новите изисквания на БОРИКА можете да откриете тук. Колко струва виртуален POS терминал? Това зависи о...

Fibank конвертиране на imakstore в pem формат

[wo-fibank] This tool convert only "ima" alias from the JKS keystore because this is needed plugin to work ...

contactform7 prevent multiple submissions

Many users are clicking double or triple times on contact form 7 button submit which causes form to send multiple emails Multiple submissions on contact form 7 can be prevented by placing this pi...

БОРИКА генериране на p12 сертификат за браузър

Генерирането може да стане със следната команда: openssl pkcs12 -export -inkey privateKeyName.key -in etlog.cer -out etlog.p12 или като поставите частния ключ и сертификата във формата по-долу ...

Разпечатка на етикети с баркодове

Оптимизацията на складовото стопанство не е никак лесна задача Интегрираната система за управление на складовото стопанство на УебОбпс позволява разпечатката на етикети с баркод и информация за вно...