Fibank конвертиране на imakstore в pem формат

[wo-fibank]This tool convert only "ima" alias from the JKS keystore because this is needed plugin to work ...

contactform7 prevent multiple submissions

Many users are clicking double or triple times on contact form 7 button submit which causes form to send multiple emailsMultiple submissions on contact form 7 can be prevented by placing this pi...

БОРИКА генериране на p12 сертификат за браузър

Генерирането може да стане с командатаopenssl pkcs12 -export -inkey privateKeyName.key -in etlog.cer -out etlog.p12или като поставите частният ключ и сертификата във формата по-долу[wo-bo...

Разпечатка на етикети с баркодове

Оптимизацията на складовото стопанство не е никак лесна задачаИнтегрираната система за управление на складовото стопанство на УебОбпс позволява разпечатката на етикети с баркод и информация за вно...

Оптимизация на изображения и ускорение на сайта

Разглеждам един сайт, който наследих и има прилично натоварванеПри първоначален оглед на сайта зареждането на страница на категория е около 9мбСредно една картинка е около 450кбОптимизация...

WooCommerce show payment will be made in following currency

There is allays some shop which work in one currency but the payment need to be accepted in other If you wanna to do something like this in your WooCommerce eshop you can use following code to displa...

WordPress 100 on Google PageSpeed

Is it possible to achieve 100 from 100 on Google PageSpeed test with Wordpress Blog? Yes it is ;)...

Приемане на плащания в лева чрез Paypal (WooCommerce)

За съжаление Paypal не поддържа валутата Български Лева, за да могат да се приемат плащания чрез Paypal напрактика трабва да се направи превалутиране от валутата на магазина (BGN) към поддържана от Pa...

Конвертиране на сертификат за Fibank ECOMM

Сертификатът който Ви предоставят от банката е в jks формат, за да може да го използвате с платежният плъгин то трябва да го конвертирате в pem форматЗа целта Ви е необходим компютър с Linux или M...