Генериране на ключове и сертификати за BORICA 3ds

Вероятно вече знаете, че БОРИКА имат нова система и мигрират всички терминали за онлайн плащания към новата платформа. Миграцията към новата система трябва да прикючи до края на 2020 година.Този ...

Често задавани въпроси – FiBank VPOS

Какво ми е необходимо, за да приемам картови разплащания през системата ECOMM на Fibank?Tрябва да имате предварително сключен договор с банката за виртуален POS терминал.В каква валута мога д...

Често задавани въпроси – БОРИКА VPOS

Колко струва виртуален POS терминал?Това зависи от договора, който сте сключили с банката.Обикновено цената има два елемента - месечна такса за обслужване и процент от транзакцията.Освен това...

Fibank конвертиране на imakstore в pem формат

[wo-fibank]This tool convert only "ima" alias from the JKS keystore because this is needed plugin to work ...

contactform7 prevent multiple submissions

Many users are clicking double or triple times on contact form 7 button submit which causes form to send multiple emailsMultiple submissions on contact form 7 can be prevented by placing this pi...

БОРИКА генериране на p12 сертификат за браузър

Генерирането може да стане със следната команда:openssl pkcs12 -export -inkey privateKeyName.key -in etlog.cer -out etlog.p12или като поставите частния ключ и сертификата във формата по-долу ...

Разпечатка на етикети с баркодове

Оптимизацията на складовото стопанство не е никак лесна задачаИнтегрираната система за управление на складовото стопанство на УебОбпс позволява разпечатката на етикети с баркод и информация за вно...

Оптимизация на изображения и ускорение на сайта

Разглеждам един сайт, който наследих и има прилично натоварванеПри първоначален оглед на сайта зареждането на страница на категория е около 9мбСредно една картинка е около 450кбОптимизация...

WooCommerce show payment will be made in following currency

There is allays some shop which work in one currency but the payment need to be accepted in other If you wanna to do something like this in your WooCommerce eshop you can use following code to displa...