Fibank конвертиране на imakstore в pem формат

[wo-fibank] This tool convert only "ima" alias from the JKS keystore because this is needed plugin to work ...

contactform7 prevent multiple submissions

Many users are clicking double or triple times on contact form 7 button submit which causes form to send multiple emails Multiple submissions on contact form 7 can be prevented by placing this pi...

БОРИКА генериране на p12 сертификат за браузър

Генерирането може да стане със следната команда: openssl pkcs12 -export -inkey privateKeyName.key -in etlog.cer -out etlog.p12 или като поставите частния ключ и сертификата във формата по-долу ...

Разпечатка на етикети с баркодове

Оптимизацията на складовото стопанство не е никак лесна задача Интегрираната система за управление на складовото стопанство на УебОбпс позволява разпечатката на етикети с баркод и информация за вно...

Оптимизация на изображения и ускорение на сайта

Разглеждам един сайт, който наследих и има прилично натоварване При първоначален оглед на сайта зареждането на страница на категория е около 9мб Средно една картинка е около 450кб Оптимизация...

WooCommerce и различни валути – как?

Имате магазин, в който продуктите са на една цена, но транзакцията трябва да стане в друга? Нищо страшно! Често се срещат магазини, при които цените се визуализират в една цена, а плщането минава в др...

WordPress 100 on Google PageSpeed

Is it possible to achieve 100 from 100 on Google PageSpeed test with Wordpress Blog? Yes it is ;) ...

Приемане на плащания в лева чрез Paypal (WooCommerce)

За съжаление Paypal не поддържа валутата Български Лева, за да могат да се приемат плащания чрез Paypal напрактика трабва да се направи превалутиране от валутата на магазина (BGN) към поддържана от Pa...

Конвертиране на сертификат за Fibank ECOMM

Сертификатът който Ви предоставят от банката е в jks формат, за да може да го използвате с платежният плъгин то трябва да го конвертирате в pem формат За целта Ви е необходим компютър с Linux или M...