WooCommerce и различни валути – как?

Имате магазин, в който продуктите са на една цена, но транзакцията трябва да стане в друга? Нищо страшно! Често се срещат магазини, при които цените се визуализират в една цена, а плщането минава в друга. Стига клиентите ви да са наясно с това, няма да имате проблеми.

Можете да използвате следния код във вашия WooCommerce магазин, за да визуализирате информация за използваните валути.

define(‘WEBOPS_EUR_RATE’, ‘1.95583’);

// define the woocommerce_gateway_description callback
function webops_woocommerce_gateway_description( $this_description, $this_id ) {
// make filter magic happen here…
if($this_id==”fibank”){
$this_description = $this_description.”
Payment will be made in BGN
1 EUR = 1.95583 BGN
You will pay “.round(WC()->cart->get_total()*WEBOPS_EUR_RATE,2).”BGN”;
}

return $this_description;
};

// add the filter
add_filter( ‘woocommerce_gateway_description’, ‘webops_woocommerce_gateway_description’, 10, 2 );