wStream – иновативна платформа за онлайн излъчвания

wStream е иновативна платформа за онлайн излъчвания имаща за цел да организира процеса по организиране на събитието. Платформата разполага със следните възможности

  • регистрация на участниците
  • приемане на плащане с карта за регистрацията
  • издаване на фактура на участника
  • разпращане на уведомителни email съобщения на участниците
  • идентификация на гледащият участник и събиране на данни за най-гледана лекция и т.н.
  • след края на събитието изпращаме на сертификат за събитието в pdf формат