Конвертиране на сертификат за Fibank ECOMM

Сертификатът който Ви предоставят от банката е в jks формат, за да може да го използвате с платежният плъгин то трябва да го конвертирате в pem формат

За целта Ви е необходим компютър с Linux или MacOS, за да можете да изпълните следните команди и да конвертирате сертификата за Fibank ECOMM

keytool -list -v -keystore certfile.jks

Тази команда ще Ви даде ALIAS на сертификатите във файла. Трябва да изберета Вашият – обикновенно алиаса му е ima

keytool -importkeystore -srckeystore cert-file.jks -destkeystore cert-file.p12 -srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -srcstorepass XXXXXX -deststorepass XXXXXX -srcalias ima -destalias ima
openssl pkcs12 -in cert-file.p12 -out cert-file.pem -passin pass:XXXXXX -passout pass:XXXXXX

Съответно трябва да замените certfile.jks с името на сертификата и XXXXXX с паролата на сертификата