Силвия Николова, allweb.agency

Имахме нужда от решение за интегриране на онлайн разплащателна система БОРИКА в онлайн магазин направен на WooCommerce и попаднахме тук. Възползвахме се от един от модулите предоставени в сайта. Цената ни стори много приемлива, а насоките при използването на модула – напълно изчерпателни.

Закупихме модула и с чиста съвест можем да кажем, че Росен Захариев и WebOps предоставят надеждни решения в областта на WordPress, а и не само.

В процеса на работа с модула имахме нужда от малко съдействие. Свързахме се лично с Росен Захариев, а той беше изключително любезен и отзивчив, което допълнително ни зарадва при работата ни с тази фирма.

Препоръчваме!

Силвия Николова, http://allweb.agency/