Валентин Тодоров, Диджитал Маркетинг Груп ЕООД

„WebOps и техните решения ни улесниха много в работата ни при конфигурацията за разплащане в електронният магазин. Бързината и лесната интеграция ни спестиха много от времето което щяхме да загубим опитвайки се да направим интеграция без да имаме познание в тази сфера.“

Валентин Тодоров
Диджитал Маркетинг Груп ЕООД