Fibank конвертиране на pkcs12 (p12) в pem формат

Password:
XXXXXXXXXXXXXXX_keystore.pkcs12:


Този тул осигурява съвместимост на старите версии на модула с новата система за издаване на сертификати на Фибанк. Позволявайки да използвате новият сертификат със стара версия на модулите.

Тула експортва частният ключ и сертификатите съдържащи се в pkcs12 файла в pem формат.