Разпечатка на етикети с баркодове

Оптимизацията на складовото стопанство не е никак лесна задача

Интегрираната система за управление на складовото стопанство на УебОбпс позволява разпечатката на етикети с баркод и информация за вносител/производител

Което напрактика улеснява обработката на стоката тък като се поставя един етикет съдържащ всички необходими реквизити

Печатането на съответният брой етикети в съответствие с доставката напрактика позволява да се извърши проверка на стоката дали броят на заведеното количество съвпада с пристигналото количество.

label printing