Оптимизация на изображения и ускорение на сайта

Разглеждам един сайт, който наследих и има прилично натоварване

При първоначален оглед на сайта зареждането на страница на категория е около 9мб

Средно една картинка е около 450кб

Оптимизацията протече на две стъпки

  1. оптимизиране на всички картинки / първият пад в графиката /
  2. създаване на умалени изображения, които да се зареждат на страницата на категорията / вторият пад /

След извършените оптимизации:

  1. средната големина на голямото изображение е около 100кб
  2. средната големина на умаленото изображение е 12кб
  3. средната големина на трафика на страницата на категория е 2.2мб

Всичко си личи на графиката, при приблизително еднакъв брой посетители трафика падна многократно

Като цяло усещането за сайта е че е по-пъргав и зарежда по-бързо