Генериране на ключове и сертификати за BORICA EMV 3DS (WAY4)

Вероятно вече знаете, че БОРИКА имат нова система и мигрират всички терминали за онлайн плащания към новата платформа. Миграцията към новата система трябва да прикючи до края на 2020 година.

Този инструмент ви позволява бързо и лесно да генерирате частен ключ и заявка за сертификат, които да изпратите на банката.

Генерирането може да бъде направено и със следната команда в терминал:

openssl req -new -key VNNNNNNN_YYYYMMDD_T.key -out VNNNNNNN_YYYYMMDD_T.csr

Private Key Password: Country Code: State or Province: City Name: Organization Name: Terminal ID (TID): Site name (site.bg): Email: